Vársá na Polainne. Grianghraif: Kacper Pempel/Reuters
An scrios mór

Nach mairg don tír láidir ar imeall na tíre laige

Julian Castro. Grianghraf: Daniel Acker/Bloomberg
Castro, mo chara

Níl sé i gceist aige cianóg rua ná nicil bhán a fháil ó bhilliunaí ar bith

‘Tar éis an tsaoil, is é is brí le himpireacht ná go mbeadh an pobal cloíte ina sclábhaithe duit.’ Grianghraf: PA.
Comóradh Ceart

Ba chuige an stát dínit a thabhairt dúinn inár mbeatha shaolta agus inár mbeatha idéalaíoch

’Pé ní mar gheall ar leas nó ar aimhleas na teicneolaíochta ar an oideachas, níl dealramh ar bith le cosc a chur ar leabhair!’
Peann nó Paidí

Is léir go bhfuil géillte hólas bólas do dhraíocht na teicneolaíochta

Príomh Aire Shasana Boris Johnson. Grianghraf:  Grianghraf: Simon Dawson/Bloomberg

Is de réir a chéile a thosnaigh an monabhar

Tuairim bhreá oscailte liobrálach diaspórúil a bhí ann nuair a bhí an choinneal san fhuinneoig ag Mary Robinson

Coinbhleacht é seo idir saoránacht de cheart fola, de cheart talaimh, agus de charthanúlacht chroí

Cad a dhéanfá dá mbeadh na heitleáin lasnairde ag caitheamh buamaí anuas? Grianghraph: Eric Luke

Is é an modh coinníollach a chothaíonn an tsamhlaíocht, agus is í an tsamhlaíocht a chomáineann an machnamh

Mick Jagger agus na Rolling Stones i bPáirc an Chrócaigh anuraidh. Chasadar i mBaile Átha Cliath i 1965. Grianghraf:  Nick Bradshaw
Málaí

Ba mhór idir na haimsirí, is mór idir na faisin, agus is é an faisean a rialaíonn an saol

Óglaigh na hÉireann. Grianghraf: Aidan Crawley

Ar chúis aisteach éigin, ní mheasaim gur baol dúinn Mali

Brian Fenton (BÁC) agus Graham Reilly (an Mhí). Grianghraif: Ryan Byrne/Inpho
Moladh Baoth

Is í fírinne shearbh, oighear diachrach an scéil é, go bhfuil gach roinnt thíreolaíoch éagothrom agus leatromach

Boris Johnson. Grianghraf:   Ben Stansall/Getty
Sasamach

Toise nimhneach faoi leith den náisiúnachas is ea an ceann Sasanach

Grianghraf: An tSeirbhís Chabhlaigh/Preasoifig Óglaigh na hÉireann

‘Ní shílfeá go rachadh Éire agus Alba chun cogaidh mar gheall ar charraig aonair’

Grianghraf: Niall Carson/PA Wire

Caitear drochmheas ar arm na hÉireann mar is dóigh le daoine nár chóir go mbeadh arm na hÉireann ann in aon chor

B’í an tonn ghlas ab iontaí le daoine. Grianghraf: Nick Bradshaw for The Irish Times

Is é an t-idéalachas an t-inneall a ghluaiseann an saol

Ard-Eaglais Naomh Cainneach
Inár nAice

Beidh liobrálaigh dheasa ann a chuirfidh in aghaidh an chinnidh chiallmhair

‘N’fheadar fútsa, ach is aoibhinn liomsa aimsir toghcháin.’ Griangraf:  Eric Luke

Bhí toghchán ar siúl agus bhí na sráideanna breac le dathanna.

 Liam Mac Con Iomaire, comhaistritheoir le Tim Robinson le “Graveyard Clay” agus Alan Titley lena aistrichán féin “Dirty Dust”. Grianghraif: Seán Ó Mainnín

Liam Mac Con Iomaire: duine ba ea é a bhí ar fheabhas

Grianghraf: iStockphoto/Getty

In áit cosc a chur le féilte creidimh agus reiligiúin, cad ina thaobh nach nglacfaí leo go léir?

Grianghraf: Michel Euler/Reuters

Maítear gurb é laicité na Fraince an t-idéal

Grianghraf: iStockphoto

Bhí an Breitheamh ina shuí os a chomhair amach chomh dínitiúil is a d’fhéadfadh

Timmy Drooley nó Timmy Dooley? Grianghraf: Alan Betson/The Irish Times

Is mise Ir00789X, nó rud éigin mar é

Zaid Mustafa agus a mháthair Salwa Mustafa ag seirbhís cuimhneacháin i Christchurch na Nua-Shéalainne. Grianghraf: Kai Schwoerer/Getty

Bíonn an t-ádh le daoine áirithe is cuma cad é an cor crua sa tsaol a thagann ina dtreo

B’fhéidir go mbeadh ar na nuachtáin agus ar na meáin shóisialta gan aird ar bith a thabhairt ar Sparkle Markle ná ar Willie Nillie ná ar Annraoi a Nocht. Grianghraf: Mark Blinch/Reuters

Is deacair do dhuine ar bith glacadh lándáiríre le stát ar bith a bhfuil banríon nó rí á rialú

D’fhéadfadh scata bríonna a bheith le ‘Broidimeacht’ arb é an ceann is ansa liom ná go bhfuil siad á mbroideadh amach ag eite ghealtach an pháirtí Tóraí, ach gur cosúla gur ‘Bródimeacht’ is mó a thug ar Shasanaigh a nguth a chaitheamh ar son fágála sa chéad áit.   Grianghraf:  Georgia O’Callaghan/Getty

Ní hé is lú den uafás go bhfuil an focal ‘Breatimeacht’ ag dul timpeall im chloigeann

Teampall Mhichain Naofa i mBaile Átha Cliath. Grianghraf:  Gareth Chaney Collins

Cé gur beag duine a d’éileodh go dtabharfaí an gearradh brád le claíomh ná le tua ar ais arís, ní féidir a áiteamh nach raibh feid(...)

Bíonn clostrácht éigin againn ar al-Qaeda agus al-Aqsa agus Farc agus Boko Harúm, agus cá bhfios, an Janjaweed féin, ach ár gcluasa a bheith beagán ar oscailt. Grianghraf: Getty

Nárbh fhearr go mór prionsabal leathan a leagadh síos a bheadh réasúnta agus inchurtha i bhfeidhm?

Grianghraf: Dara Mac Dónaill

Tráth é seo go dtagann cathú ort nach bhfuil an cló Gaelach fós i réim

Más í an réaltfhisic do rogha beidh bóithre romhat ón gcruthú in aon lá amháin go dtí an Ollphléasc ar ais timpeall ar theoiric na foistine agus siar go dtí na turtair an tslí ar fad síos. Griangraif: Getty

Tá gach aon rud ar snámh ar thoimhde a gcaithfear glacadh leis nó diúltú dó

Grianghraf:  Bob Thomas/Getty Images

Ceann acu is ea hubris, agus an leaid eile Schadenfreude

D’imigh an pobal dúchais i léig ó timpeall an mhilliúin a bhí ann nuair a chéad leag an chéad chabhlach a gcrúba ar an trá san áit a bhfuil Botany Bay air anois go dtí 70,000 éigin i dtríochaidí na haoise seo caite.

Tháinig siad go léir le bagairt, bíobla, búz, bolgach, breab agus búistéireacht de réir is mar a d’oir

An Sri Harmandir Sahib (Teampall Órga), Amritsar. Grianghraf: Getty
Tadhg an aon taobh

Lean an cith piléar ar feadh deich éigin nóiméad agus níor staonadh go dtí go raibh na hurchair go léir caite

Ná baintear den riachtanas a bhí ann cogadh na saoirse a fhearadh

LinkedIn: ‘Ní foláir nó gur tháinig púca éigin i gcoim na hoíche agus cláraíodh ann mé’

Cérbh é an duine ó Dháil na Breataine in Westminster a bhí ag iarraidh eolais fúm?

Tiocfaidh cluichí gliaireacha ar ais mar spórt mórfhéachana.
Tuartha na bliana

Atfaidh agus séidfidh na margaí airgid ar maidin

Fir fichille as Leodhas. grianghraf: alamy
An cor crua

Ní le linn cogaidh amháin a fuair fir óga bás. Bhí contúirt sa tsíocháin fosta.

Cuimhne na gcat. grianghraf: nick bradshaw/the irish times
Cearta na nAinmhithe

An bhfuil an t-am ann deireadh a chur le meafair a bhaineann le hainmhithe?

grianghraf: debbi smirnoff/getty images
Na críocha déanacha

Má tá fonn ort an pláinéad a shlánú, ba cheart duit níos lú stuif a cheannach

Oidhreacht na hiomána. grianghraf: dara mac dónaill/the irish times
Athrú réime

Moltar an iomáint – agus cuirtear peileadóirí CLG i mbun sacair

Deiseanna teicneolaíochta. grianghraf: getty images/istock

In amanna, gan choinne, aithníonn an scrúdaitheoir é féin sa scrúdú

An Somme. grianghraf: aidan crawley/the irish times
Iarmhar an uafáis

Is cóir cuimhneamh ar na mairbh ach is ceart ceist a chur cén fáth ar maraíodh iad?

Niall Ferguson – staraí

Ní comóradh a thuilleann an Cogadh Mór ach caoineadh gan stad gan staonadh

grianghraf: alan betson/the irish times
As dáta

Smaoineamh as faisean? Ní bhíonn smaoineamh faoi réir ag faisean ná ag fine

Liadh Ní Riada. grianghraf: nick bradshaw/the irish times
Línte dearga

Ní féidir le hUachtarán na hÉireann poipín a chaitheamh – agus sin sin

An chulaith chéanna. grianghraf: getty images/istock
Na cultacha gorma

Cad chuige a gcaitheann ár gcuid polaiteoirí cultachta den dath céanna?

Sigmund Freud (1856 - 1939). grianghraf: bourgeron collection/rda/hulton archive/getty images
Leathar agus slat

Níl dearmad déanta ar an phianós corpartha a bhí ar siúl ar scoileanna

Ionad Rockefeller, Nua-Eabhrac. grianghraf: stan honda/afp/getty images
Na Maoinigh

Tá níos mó i gceist le hoideachas ná airgead agus ranganna

Joe Biden – polaiteoir. grianghraf: andrea melenez-pool/getty images
Cinnlínte na nuachta

Bíonn an fhírinne searbh; bíonn na cinnlínte seafóideach

Bratacha na Spáinne agus na Catalóine. grianghraf: angel garcia/bloomberg

Caithfidh muid bheith cruinn leis na téarmaí a úsáideann muid

Bratach Aontas na hEorpa
Reilig na bpáirtithe

Ní éiríonn le páirtithe nua mar ní chreideann muintir na hÉireann in aon rud

Vaimpirí! grianghraf: getty images/istock

Script nua scannáin do TG4 le vaimpirí turtair agus ábhar iontach eile

grianghraf: pascal le segretain/getty images)
Na Búrcaigh

B’fhearr glacadh leis an bhúrca mar atá. Nach raibh ár ndóthain de bhacanna againn?

An Pápa Proinsias. grianghraf: reuters/giampiero sposito.

An dúshlán is mó a bheidh roimh an Phápa ná an Chríostaíocht a chur chun cinn

Éamonn Fitzmaurice. grianghraf: inpho/james crombie
Gráin agus grá

Is mór an náire an cáineadh nimhneach a dhéantar ar bhainisteoirí sa CLG

An Ghraonlainn. grianghraf: uriel sinai/getty images
Tonn teasa

Táimid damanta, a dheirfiúracha – ag brath ar an taighde a léann tú

Oileáin. grianghraf: valerie o’sullivan/fáilte ireland

Tá a scéal féin ag gach aon oileán agus ní i gcónaí gur scéal simplí saonta é

grianghraf: bryan o’brien/the irish times:

Is mó ár n-aird ar ghluaiseachtaí faiseanta ná intinn neamhspleách

grianghraf: alan betson/the irish times

Tá feidhm leis an ‘chúpla focal’ thar lear – ach seachain an drochaistriúchán!

Uachtarán na hÉireann – Michael D Higgins. grianghraf: cyril byrne/the irish times

Níl ach an t-aon Bhunreacht údarásach againn – an Bunreacht i nGaeilge

Geraldine McCaughrean – scríbhneoir

Níl sa chinsireacht ach deis le daoine nach réitíonn leat a chur ina dtost

grianghraf: getty images/istock

Fáiltítear roimh an scaradh! Imítear! Amach an doras! Bailítear leat!

Corn an Domhain sa Rúis. grianghraf: shaun botterill/getty images

Spreagann an sacar cuimhní cinn – agus bíodh trua agat don té nach bhfuil dúil ann.

grianghraf: reuters/francois lenoir

An pobal fial fáilteach muid i ndáiríre? An bhfuil fonn orainn cuidiú le daoine eile?

grianghraf: paddy whelan/the irish times

Cén duine – ach eacnamaí – a bheadh buartha faoi thithe bheith níos saoire?

Liam Ó Muirthile. grianghraf: dara mac dónaill/the irish times

Tá duine de na scríbhneoirí is fearr dá bhfuil againn ar shlí na fírinne

grianghraf: frank miller/the irish times

Tá teach agus tír agat – ach is fada ó bhí a leithéid ag Pailistínigh na cruinne

‘Abair nach bhfuil ach aon iasc amháin san fharraige...’ grianghraf: getty images

Ní thuigeann muid i ndáiríre gur míorúilt atá san uile dhuine againn

Bealtaine ’68. grianghraf: ap

Tá Bealtaine 1968 ag imirt tionchair ar chúrsaí polaitíochta an lae inniu go fóill

An tiomáint thar lear. grianghraf: reuters/george esiri

An té a bhíonn ag tiomáint, is é a chuireann eolas ar chultúr dúchasach

Edna O’Brien – scríbhneoir. grianghraf: alan betson/the irish times

Tuilleann scríbhneoirí agus ealaíontóirí gradam ach ní hionann gach aon onóir

Balla síochána i mBéal Feirste. grianghraf: david sleator/the irish times

Tá dochar mór déanta ag an chríochdheighilt dár meon; tír stairiúil is ea Éire. Chan oileán.

Nuala Ní Dhomhnaill – file

Is ionann Irish Literature anois agus litríocht an Bhéarla. Ní fíor!

 John Redmond (1856 - 1918, ar clé) le John Dillon (1851 - 1927), circa 1910. grianghraf: hulton archive/getty images

Ní raibh polaitíocht ná dearcadh Sheáin Mhic Réamoinn saor ó locht ná baol air

griangharf: reuters

Níor chóir go mbeadh aon bhaint againn le fórsaí míleata na mór-roinne

 grianghraf: dara mac dónaill/the irish times

Tháinig an Chríostaíocht gan choinne agus tá ag imeacht go gasta

Stephen Pinker – scríbhneoir. grianghraf: matt kavanagh/the irish times

Tá dhá leabhar nua i gcló a thugann ábhar machnaimh dúinn uilig go léir

Cill Mhantáin faoi shneachta. grianghraf: frank miller/the irish times

Is iomaí sin cineál sneachta atá ann ach aird a thabhairt ar na flacanna a thiteann

grianghraf: getty images/istock
Peann agus luaidhe

Is fearr scríobh ar an leathanach ná scríobadh ar an mhéarchlár

Jacob Zuma: grianghraf: reuters/siphiwe sibeko

Is minic cúrsaí polaitíochta agus airgid in achrann lena chéile

grianghraf: dara mac dónaill/the irish times
In India na n-iontas

Bíonn siúlach scéalach – agus fiosrach, smaointeach, machnamhach

Uachtarán na Stát Aontaithe,  Donald Trump. grianghraf: reuters/johnathan ernst
Féic niús

Tá oideachas ort, nach bhfuil? D’aithneofá scéal bréige dá gcloisfeá é?

Kim agus Kanye. grianghraf: harry how/getty images
Comhairle bhaoth

Tá dualgas ar dhaoine geit a bhaint astu féin – agus a gcuid leabhar féin a roghnú

grianghraf: cyril byrne/the irish times
Deireadh an domhain

Ní fada uainn an tubaiste – bhuail iománaithe Chiarraí lucht camán Chorcaí

An tAire Oideachais Richard Bruton. grianghraf: brenda fitzsimons/the irish times

Tá réiteach an-simplí ar cheist na múinteoirí – tabhair tuilleadh airgid dóibh

grianghraf: afp/getty images

Cuirtear daoine ó dhoras agus iad ar lorg dídine don oíche fadó, fadó...

An Teaghlach Naofa. grianghraf: alan betson/the irish times
Ar bhur slí amach

Slaitín draíochta Harry Potter, fearas tionscnaimh Star Trek, USB infradhearg...

Karl Marx. grianghraf: imagno/getty images.

An bhfuil dul chun cinn á dhéanamh againn nó an bhfuil muid ag gabháil timpeall?

Tá Patrick Kavanagh ar shlí na fírinne ach tá fiúntas ina chuid filíochta – cuid di!

Robert Mugabe. grianghraf: reuters
Páláis agus poimp

Ní bhíonn fonn ar an deachtóir a chuid cumhachta a ghéilleadh

Cá bhfuil an cluiche? grianghraf: dara mac dónaill/the irish times

Thapaigh na Lochlannaigh an deis chun cath eile a bhaint in Éirinn

Seamróg agus poipín
Idir Vlad agus Vrad

Is iomaí ceacht atá le foghlaim as an stair – ach fonn bheith ort iad a fhoghlaim

Máirtín Lúitéir. grianghraf: sean gallup/getty images

Chuir Máirtín Lúitéir cor inár gcinniúint agus léirigh nach beo don duine ar an arán laethúil amháin

Ry Cooder – amhránaí
Ag carnadh airgid

Tá banc de dhíth orainn nach mbeadh sé d’aidhm aige brabús a dhéanamh, ach seirbhís a thabhairt

‘Cén fáth nár thug bean bhocht ar bith cás in aghaidh an Stáit mar gur chaith sí dul ag saothrú allais “de dheasca uireasa” i monarcha shalach nó ina scibhí tí mhóir in aghaidh an Bhunreachta?’ grianghraf: getty images

Thiocfadh le hathrú beag amháin sa Bhunreacht an caipitlíochas gránna a scriosadh bun barr

 grianghraf: jorge guerrero/afp/getty images

Is de dheasca cogaíochta a buaileadh go leor de thíortha na hEorpa le chéile an chéad lá riamh

Iar-Thaoiseach Liam Cosgrave. grianghraf: cyril byrne/the irish times:

Mhair Liam Cosgrave simplí go maith gan flóisíní ná flóiríní an airgid a bheith aige, ná á léiriú aige

An pheil faoi sholas an gheimhridh. grianghraf: eric luke/the irish times
An fheadóg séidte

Dúluachair an gheimhridh ag bagairt le faobhar thar dhroim an lae

Jack Lynch. grianghraf: the irish times

Tá deis anois ann le hamharc siar ar oidhreacht pholaitiúil Sheáin Uí Loinsigh

Ar bhealach an léinn. grianghraf: aidan crawley/the irish times
An chéad chéim

Doras is ea an t-oideachas, cé go bhfuil glas air dá lán

Dealbh de chuid Robert E. Lee. grianghraf: chip somodevilla/getty images
Dealbha ag bogadh

Tá cathracha na hEorpa ag cur thar maoil le dealbha ríthe a mhairbh na milliúin

Iar-Thaoiseach Brian Cowen (ar deis) agus iar-Thaoiseach, Bertie Ahern. grianghraf: alan betson/the irish times

An pobal a chumasaíonn polaiteoirí lena gcuid vótaí féin

More articles