Lucht Na GcaipIni

 

Sir, - Bhaineas an-taitneamh as an alt a scriobh Liam O Muirthile (The Irish Times, 16u mi na Samhna) faoi lucht na gcaipini agus e ag tagairt don chlar Caipini ar TG4, an caipin mar bhall eadaigh ag fir a raibh seasamh acu sa cheantar.

Fado, bhi comharsa agam fein nach bhfacthas riamh gan an caipin, ach amhain sa seipeal faoina leathghluin. Deirti go raibh an caipin ar a cheann sa leaba fiu. Nuair a fuair se bas, agus e sean go maith, bhi folt brea tiubh aige. Mar a deir Liam, ta se riachtanach go gcuirfi gneithe den dioscursa culturtha, amhail an clar seo, in oiriuint do na meain leictreonacha, no caillfear go deo iad. - Is mise,

Mary Blackwell, Botanic Road, Glasnevin, Dublin 9.