Nilimid

1 result

Agóid chun aird a tharraingt ar an tubaiste aeráide atá ag bagairt orainn ar fad. James Forde/The Irish Times

Foclóir: Tionól - assembly, téamh domhanda - global warming, aeráid - climate, coiste - committee, cianta - length of time, fianaise - evidence, filío(...)