Stát Rúnaí an Tuaiscirt, Douglas Hurd. Grianghraf: Frank Miller/The Irish Times

FOCLÓIR: cinneadh - decision, forálacha - provisions (of an Act) , comhad - file, rúnda - secret, neamhbhalbh - blunt, naíolann - nursery, ásc - insta(...)

Scrúdú acadúil atá ann a dhéanann tástáil ar chumas an dalta ag deireadh phróiseas foghlama léinn ón mbunscoil tríd an meánscoil ar réimse ábhar réasúnta cúng de réir modhanna atá oscailte, cothrom, tomhaiste agus oibiachtúil chomh fada is a thig. Sin an méid.
Anó an algartaim

De ghnáth an tráth seo bliana tagann an sorcas amach. Mar is léir ón gcró ina dtéann na moncaithe, na heilifintí agus na hasail cheansaithe timpeall a(...)