OideachasNaíonraí ‘ag stad na géarchéime’

Níl ach 53 naíonra ag feidhmiú go hiomlán trí Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht, de réir tuarascáil a d’fhoilsigh an Roinn Leanaí‘Cur i gcéill’ Chreatchuraclam na Bunscoile

Níl na húdaráis oideachais ag tabhairt aird ar an bhfianaise atá curtha ar fáil acu féin faoi theagasc na Gaeilge, de réir an tsaineolaí oideachais an tOllamh Pádraig Ó Duibhir.YOU MAY ALSO LIKE...

The Irish Times ePaper

Common Ground

How does a post-Brexit world shape the identity and relationship of these islands

Stardust

Inquests into the nightclub fire that led to the deaths of 48 people