Seán Ó Baoill agus Máire Bhreathnach i stiúideo An Focal Scoir.

Foclóir: Ilghnéitheach - diverse; iolartha - manifold; paiteanta - exact; sprioc - target, sraith - series, cáiréis - care, aoi - guest, aosú - ageing(...)