Is ea, táimid an-tugtha don bhriathar. Agus ní haon díobháil é sin. Grianghraf: iStockphoto/Getty
Briathar agus gníomh

Focloir: dua - difficulty; foirm coibhneasta - relative form; díobháil - harm; agó - without doubt; lochtach - defective, turnamh - downfall. máinneái(...)