Slabhra nóiníní: beidh cáil sa 21ú aois ar shlabhra de chineál eile fós. Grianghraf: istock
An córas slabhraithe nua

Foclóir: Slabhra - chain, nóiníní - daisies, neamhspleách - independent, uirlis - tool, torthaí - results, teastas - certificate/award, córas - system(...)

Is ea, táimid an-tugtha don bhriathar. Agus ní haon díobháil é sin. Grianghraf: iStockphoto/Getty
Briathar agus gníomh

Focloir: dua - difficulty; foirm coibhneasta - relative form; díobháil - harm; agó - without doubt; lochtach - defective, turnamh - downfall. máinneái(...)