Language talks: The 20-year Language Strategy committee was discussed a recent report by linguist Conchúr Ó Giollagáin which said that Irish may no longer be the daily language of any Gaeltacht area by 2025. Illustration: Thinkstock

The time for reports and talking is over and action is now required to prevent the spectre of Irish dying as a living language, an Oireachtas committ(...)

Éamon O Cuiv: “S’é mo bharúil nach mairfidh an Ghaeltacht gan an Ghaeilge a bheith aitheanta mar theanga naisiunta.”

Gníomhartha atá ag teastáil anois ní caint ná tuairiscí chun todhchaí na Gaeilge a shealbhú, a dúirt iriseoir agus ionadaí pobail le fochoiste Oireach(...)