Róisín Nic Lochlainn, Uachtarán Chumann na Mac Léinn, an tOllamh Pól Ó Dochartaigh, Uachtarán Ionaid agus Meabhránaí; Michelle Ní Chróinín, Stiúrthóir Straitéise; An Dr Máire Geoghegan Quinn, Cathaoirleach ar Údaras na hOllscoile; agus an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, Uachtarán OÉ Gaillimh.

Ar intinn acu go neartófar stádas na Gaeilge san Ollscoil

Commercial companies often use the English version of addresses in Gaeltacht areas by default when an address is requested through the Eircode system.

Recommendations of An Coimisinéir Teanga after 2015 inquiry not satisfactorily implemented

Ón 1,600 duine a d’fhreagair suirbhé, d’aontaigh beagnach 80 faoin gcéad gur mhaith leo níos mó Gaeilge a úsáid gach lá agus bhí Gaeilge in úsáid i gcónaí nó go minic sa bhaile ag 28.7 faoin gcéad. Grianghraf: Getty

Tá an Ghaeilge i bhfad níos feiceálaí sa chathair ná in aon chathair eile sa tír

An tAire Stáit, Jack Chambers.

Tá sé beartaithe go mbeidh 20 faoin gcéad d’earcaigh nua na státseirbhíse in ann a gcuid oibre a dhéanamh trí Ghaeilge faoi 2030

Tá Conradh na Gaeilge ag tacú le h-éileamh na dtuismitheoirí go mbunófar Gaelcholáiste sa cheantar. Grianghraf: iStock.

Ceist soláthar don ghaeloideachas ardaithe i ndáilcheantar Chuan Bhaile Átha Cliath Theas

Dá bhfeicfí sceach gheal aonraic i lár gharraí, ghlacfaí leis go bhfuil an slua sí san áit. Grianghraf: iStock

Tá fréamhacha an chultúir fite fuaite go domhain sa saol thart orainn

Slua den Oglala Lakota Sioux i mbun Damhsa na dTaibhse, Iomaire na Giúise, Dacóta Theas, 1890. Pictiúr: Library of Congress.

Gluaiseacht reiligiúnach mhílaoiseach a leathnaigh go tapa i measc na dtreibheanna a bhí i nDamhsa na dTaibhse.

The research found a contrast between language learning at grammar and secondary schools with much more time spent on compulsory language learning at the former. Photograph: iStock

Irish ‘likely to replace French’ as the second most popular language at A-level in the next few years

The provision of online lectures and the use of interactive tools means students can be better prepared ahead of classes and seminars. Photograph: iStock

Greater integration of technology with teaching methods offers students more flexibility as education adapts to ‘new normal’

Bodies with an obligation to publish in both languages cited the health emergency as a reason for not doing so. Photograph: Alan Betson

Urgent information less likely to be published in Irish, An Coimisinéir Teanga finds

Fail to prepare, prepare to fail might seem like a cliché at this stage but to be fair, the saying does ring true.

Student tips for online learning: What you need to know about blended and online learning

All third-level institutions have a range of digital tools at their disposal but most are anticipating a return of some on-campus and in-person activity. Photograph: Alan Betson/The Irish Times

Online and blended learning models have tangible benefits

Hybrid learning, Webinars and Synchronous learning: many of these concepts are interrelated – and they all involve learning – but what do they mean individually?

Many of these concepts are interrelated – and they all involve learning – but what do they mean individually?

D’eagraigh An Dream Dearg agóid lasmuigh de Stormont chun cearta teanga a éileamh.

Baol go mbainfear mí-úsáid as an teanga i gcomhthéacs thoghchán na bliana seo chugainn mura gcuirtear an reachtaíocht i bhfeidhm i(...)

De réir an chonartha Angla-Éireannach chuirfí deireadh le Poblacht na hÉireann agus bhunófaí Saorstát Éireann ach d’fhágfaí sé chontae Ultacha as an stát nua. Grianghraf: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

Ó threallchogaíocht go cainteanna síochána agus críochdheighilt na hÉireann. Sracfhéachaint ar mhóreachtraí 1921

Cheannaigh an stát póstaer a eisíodh i 1932 tar éis thoghadh rialtas Éamon de Valera. Grianghraf le caoinchead Whytes.com

Ar chuid de na hiarsmaí b’ inspéise bhí cáipéisí agus litreacha a scríobhadh san am atá thart

Trinity College Dublin before the pandemic. The danger posed by possible Covid variants means that students should be prepared for further disruption such as the cancellation or postponement of lectures and labs.

Third-level colleges preparing for more in-person tuition in next academic year

Labhraíonn Evelyn O’Rourke go hoscailte agus go deisbhéalach faoina scéal féin ina clár teilifíse ‘Evelyn O’Rourke: Ailse & Ise’

Agus minicíocht na hailse i measc an phobail ag dul i méid tá dúshláin mhóra roimh an tseirbhís sláinte i gcónaí.

Is cinnte go mbeidh athruithe bunúsacha agus smaointeoireacht nua ag teastáil má táthar chun freastal a dhéanamh go cóir ar phobal na Gaeilge.

Baintear úsáid as seirbhísí i nGaeilge nuair a bhíonn fáil orthu

An Coimisinéir Teanga’s report states that An Garda Síochána failed to implement recommendations made following a 2011 investigation into its compliance with legislation designed to ensure the linguistic rights of the public are protected. Photograph: Joe O’Shaughnessy/The Irish Times

Coimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill cites failures over provision of service in Irish

’Socraíodh an tuarascáil a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais de bharr nár chuir an Garda Síochána moltaí imscrúdaithe a rinneadh i 2011 i bhfeidhm’ Grianghraf: Getty

Tuarascáil curtha faoi bhráid Thithe an Oireachtais ag an gCoimisinéir Teanga

An internal memo was ’sent in error’ to staff working at the Randox Teoranta plant. Image: Google

Communication over use of English in Randox Teoranta plant has been withdrawn

Ruathar de chuid Arm na Breataine ar an bhfoirgneamh ar 6 Sráid Fhearchair. Craolfar ‘Uimhir a 6’ ag 9.30in Dé Céadaoin an 14 Aibreán ar TG4.

Scéal stairiúil an fhoirgnimh thábhachtach seo le cur os ár gcomhair i gclár faisnéise

An Dr Cóilín Ó Floinn: ‘Ba cheart a thuiscint go bhfuil roghanna ann agus nach gá cloígh le modh amháin an t-am ar fad’

Tá go leor gur féidir a dhéanamh chun foghlaim teanga a fheabhsú sa seomra ranga

Is gearrscannán nua é Siúcra scríofa agus léirithe ag Roxanna Nic Liam, stiúrtha ag Cathal Mac An Bheatha. Coimisiúnaithe ag axis Baile Munna mar chuid de Scríobh 2021. Grianghraf: Axis

Saothar lán le bród agus le dóchas eisithe mar chuid de Scríobh 21, féile digiteach axis Bhaile Munna

Research shows that some 23% of parents would choose Irish-medium education for their children if available. File photograph: Getty

School campus to be established in the town as a satellite of Balbriggan Gaelcholáiste

Under proposed reforms, Leaving Cert Irish will comprise two specifications.

Joint call made for pause to process pending analysis of recent junior cycle changes

The research was carried out between October 2018 and January 2019, and 1,539 people took part in the survey.

USI research shows only 5 per cent of students who attended English-medium schools said an emphasis was placed on Irish as a livin(...)

The Research on Use of the Irish Language on Radio report looks at opportunities and obstacles faced by the languages in broadcasting. Photograph: Getty

Report shows provision of radio programming in Irish is ‘minimal’

Tá ganntanas foirne le Gaeilge le sonrú san earnáil. Grianghraf: Getty.

Gá le breis tacaíochta chun freastal a dhéanamh ar lucht éisteachta na Gaeilge

Labhair Tuarascáil leis an iriseoir agus léiritheoir raidió Sinéad Ní Uallacháin atá ina láithreoir ar an gclár Peig.

Tá go leor ann nach féidir leo cuimhneamh ar Pheig gan ghangaid, gan searbhas agus gan mhagadh

The New Decade, New Approach agreement was negotiated by then tánaiste Simon Coveney and then secretary of state for Northern Ireland Julian Smith in January 2020. Photograph: Getty

Conradh na Gaeilge asks Joint Committee to call for implementation of 2020 agreement

Is léas dóchais é líon na n-eagras pobail agus pobalbhunaithe atá le bheith rannpháirteach

Bhí súil leis go mbeadh cúiteamh éigin dóibh siúd a thabharfadh faoi shiollabas níos dúshlánaí san Ardteistiméireacht

Bhí súil leis go mbeadh cúiteamh éigin dóibh siúd a thabharfadh faoi shiollabas níos dúshlánaí san Ardteistiméireacht

An tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt & Meán, Catherine Martin.

Phléigh an tAire Catherine Martin cúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta in óráid a craoladh beo ar líne

Socraíodh in 2019 nach mbeadh gá as sin amach le tuairisc ó shíceolaí mar thacaíocht do iarratais ar dhíolúintí ó staidéar na Gaeilge. Grianghraf: Getty

‘Ba cheart go mbeadh an curaclam ann do gach dalta ag cibé leibhéal cumais atá aige nó aici’

Tá beagnach 20 bliain thart ó tháinig Acht na dTeangacha Oifigiúla i bhfeidhm i dtosach.

Tá laigí móra fós le brath agus is léir gur gá an reachtaíocht a láidriú

Cuirfidh foireann ó chúrsaí meán agus cumarsáide OÉ Gaillimh agus iriseoirí RTÉ agus TG4 an cúrsa ’Iriseoirí an lae Amárach’ i láthair ar líne do dhaltaí Idirbhliana. Grianghraph: Aidan Crawley

Cúrsa seachtaine in iriseoireacht do dhaltaí Idirbhliana a reáchtáil ag OÉ Gaillimh

Finné: Tugtar insint ar scéal Liam Uí Mhaolaodha ar an dara clár den tsraith nua de Finné. Tá an sraith is déanaí léirithe ag Aisling Ní Fhlaitheartha do Tua Films na Gaillimhe.

Insint ar an drochíde a fuair sé ó dhuine a raibh aithne fhorleathan air i saol na Gaeilge

Bíonn ar na mic léinn i nDún Dealgan ar mian leo gaeloideachas a fháil an contae a fhágáil agus  breis agus 50 km a thaisteal ón mbaile. Grianghraif: Derick Hudson/iStock

Tá Co Lú ar cheann de aon chontae dhéag sa tír nach bhfuil oideachas iarbhunscoile ar fáil trí Ghaeilge

The latest data shows a record 64 per cent of students from disadvantaged or Deis schools went to third level last year, up from 57 per cent in 2019. File photograph: David Jones/PA Wire

Feeder School data shows private schools continue to dominate high-points courses

Ceapadh imreoir iománaíochta Bhaile Átha Cliath Liam Rushe ina chomhalta de bhord Fhoras na Gaeilge ar feadh téarma ceithre bliana. Grianghraf: Inpho

Beartaithe gach gné den léitheoireacht sa Ghaeilge a chur chun cinn

Bhí Maureen O’Hara naoi mbliana déag d’aois nuair a ghlac sí páirt in The Hunchback of Notre Dame (1939).

Alt nuachtáin faoin aisteoir a spreag de Valera chun cainte oíche amháin in Eanáir 1946

Cuirfear fáilte roimh aon airgead breise a chaithfear san earnáil déanta ábhar teilifíse in Éirinn agus roimh na coimisiúin eile atá fógartha le tamall anuas ag RTÉ (agus ag TG4). Grianghraf: Alan Betson

Le linn an Late Late Toy Show breis agus seachtain ó shin, tharla comhrá suimiúil ar na meáin shóisialta

Agus an Nollaig ag teannadh linn le luas, shocraigh Tuarascáil ar eolaire gnóthaí a fheidhmíonn nó a dhíolann earraí trí nó le Gaeilge, a chur le chéile

Agus an Nollaig ag teannadh linn, shocraigh Tuarascáil ar eolaire gnó a chur le chéile.

Máirtín Tom Sheáinín ar a lá deireanach ag cur Ardtráthnóna i láthair ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, Dé Céadaoin 4 Samhain 2020

Cailliúint do na haerthonnta é an craoltóir Máirtín Tom Sheáinín. Labhair Tuarascáil leis ar ócáid a scoir ó RTÉ Raidió na Gaeltac(...)

The universities, colleges and institutions attending Higher Options 2020 will have staff on their stands who should be able to answer questions about specific courses.

We asked Janet Stafford of Higher Options what the expo will look like this year

 Niamh and Sarah Kidd from Kinvara, Co Galway, with the new Concise English-Irish Dictionary, the first of its kind in over sixty years. Photograph:Andrew Downes

A challenge faced by lexicographers is determining a word’s primary meaning

NUI Galway. Photograph: Nevan McCartin

When is open day? What will it look like? Key information about 2020-2021 open days

Third-level institutions are still as invested in attracting prospective students as they were before the virus hit.

Online events give students a taste of the lifestyle and study opportunities on offer

Is ar éigean a chuimhnítear anois ar an bPúca ach i logainmneacha - Poll a Phúca, Cloch a’Phúca agus a leithéidí. Pictiúr: Field Guide to the Fantastical World Around You le Holly Black agus Tony DiTerlizzi.

Sa tseanaimsir ba mhór fhéile í Oíche Shamhna

De réir Conradh na Gaeilge tá “éagóir” déanta ar lucht na Gaeilge agus na Gaeltachta ó aimsir an bhriseadh eacnamaíochta i 2008 i leith agus tá sé ríthábhachtach go ndéanfaí infheistiú san earnáil. Grianghraf: Alan Betson / The Irish Times

In am do na páirtithe rialtais beart a dhéanamh de réir a mbriathar agus a ngealltanais a chomhlíonadh - Julian de Spáinn

The Bill will also require public bodies to recognise the correct spelling of names and addresses which use the síneadh fada.

Cabinet strengthens language legislation to include target dates for compliance

Siún Ní Dhuinn: “Tá tionchar ag cúrsaí timpeallachta, ag athrú aeráide agus ag tógáil clainne ar gach uile dhuine againn”.

Sraith cainteanna de chuid Glór na nGael le craoladh ar líne gach Luain ar feadh míosa

Aengus Ó Snodaigh (clé) ag seoladh ócáid ‘Cruinnithe stocaireachta ar Zoom le Teachtaí Dála agus Séanadóirí eagraithe ag Conradh na Gaeilge’ an tseachtain seo caite.

Cathaoirleach nua-cheaptha an Comhchoiste Gaeilge agus Gaeltachta ar an obair atá amach roimhe

Investing in people is critical for building resilience in companies

CAO Round Two: Students have until midday on Friday, 25 September, to accept if they receive an offer.

Almost 3,000 offers for college places issued in latest round with a deadline of noon on Friday

Slán leis an mBunscoil curtha i gcló ag Tuismitheoirí na Gaeltachta agus Clódóirí CL

Tá leabhar foilsithe le daltaí sa Ghaeltacht faoin deireadh obann a cuireadh lena dtréimhse sa bhunscoil

It is worth availing of college-based career services, particularly as they have the expertise and contacts that can be crucial in the hunt for employment.

How can this year’s graduates boost their employment prospects

If you are accepting a place in college, you should visit the campus to get a feel for itsteps to take as you prepare for the next stage of your education

Steps you can take ahead of the next stage of your education

Round One CAO offers will be available to view online from 2pm today.

Round One: The wait is almost over for thousands of applicants

Ciara Ramsbottom: ‘Engage and get involved in college life – it is doable even when it’s done virtually’

A graduate explains what students might expect from blended learning when they start this autumn

The end of secondary school marks the beginning of a journey into further education for many as new paths are opened up towards eventually entering the labour market. Photograph: Getty

This year’s school leavers are entering the ‘real world’ amid the most extraordinary circumstances

Tá na scoileanna ar fud na tíre ar oscailt arís ach tá ar na mic léinn i nDún Dealgan suas le 10 n-uair an chloig a chaitheamh ag taisteal in aghaidh na seachtaine. Photograph: Getty

Bhí súil ann go dtiocfaí ar réiteach le linn an tsamhraidh. Ach anois faoi Mheán Fómhair, tá an fhadhb fós gan réiteach.

Today’s results will mark the first step in a move to third level education for some and will be quickly followed by the first release of this year’s CAO offers in a few days time.

Tens of thousands receive Leaving Cert results based on new calculated grades process

Mary Flood: ‘Keeping a routine, minimising distractions at home and maintaining motivation are skills that are continuously being developed.’

What will college look like? A final year student tells us about her Accelerated Masters in Physiotherapy at UCC

Brian Howard and Deirdre Garrett will operate The Irish Times Results and CAO helpdesk from midday on September 7th.

A higher than usual volume of queries from Leaving Cert students expected today by Irish Times Results Helpdesk

Accountancy: Multiple entry routes are available to Leaving Cert students, graduates and to workers seeking a mid-stream career change.

From graduates to school leavers, the profession is open to people from all backgrounds

Ruby Porter: ‘It’s important to remember that everyone is in the exact same boat.’

What will college look like? A third-year student tells us about Law and Business at Trinity College Dublin

Ní beag an duaischiste ach an oiread: roinnfear €17,000 idir an trí ghradam foilsitheoireachta agus fógrófar na buaiteoirí ag tús mhí Dheireadh Fómhair.

Gearrliostaí na nGradam Foilsitheoireachta 2020 fógartha

Tá taighde ceannródaíoch DNA ag cur athrú ó bhun ar an eolas atá againn maidir le stair na hÉireann.

Léargais nua eolaíoch ar an saol mar a bhí sé in Éirinn anallód

Tugtar comhairle saor in aisce d’aon chuideacht atá ag iarraidh an Ghaeilge a úsáid. Grianghraf é seo de chomhartha atá san Harbour Hotel. Grianghrafadóir: Seán Lydon

Eiseamláir mhaith do chathracha eile?

An Coimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill. Grianghraph: Dara Mac Dónaill

Laigí móra fós le brath beagnach 20 bliain ó tháinig Acht na dTeangacha Oifigiúla isteach

‘I would estimate that I have more dealings with An Garda Síochána than with any other public body as regards the implementation of recommendations.’ Photograph: Niall Carson/PA Wire

Insufficient number of gardaí in Gaeltacht stations with language skills, watchdog finds

Deirdre Ní Mhurchú (sa lár) le mic léinn as Ollscoil Gonzaga - Grace Madden (ar chlé) agus Courtney Brown.

Ghlac Deirdre Ní Mhurchú páirt i scoláireacht Fulbright i Spokane i dtuaisceart Stáit Aontaithe Mheiriceá

Catherine Martin TD - An tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta.

Tá an rialtas nua ag gníomhú le roinnt seachtainí anois. Cén tionchar a bheas aige ar an nGaeilge agus ar an nGaeltacht?

Dara Calleary: ag tnúth go mór le tús a chur leis an obair. Grianghraf: Dara Mac Donaill / The Irish Times

Tá sean-taithí ag lucht na Gaeilge ar ghealltanais toghchánaíochta nach gcomhlíontar

Scottish Gaelic is rarely used by younger generations following its accelerated decline as the community vernacular since the early 1980s. Photograph: iStock

Radical community-based revitalisation programme required to avert demise

Fianna Fáil TD Dara Calleary: ‘I feel passionately about the protection and preservation of Gaeltacht areas’. Photo:Gareth Chaney/Collins

Catherine Martin says she intends to visit the Gaeltacht ‘without delay’ with the Minister of State

De réir foilseacháin de chuid an Roinn Gnóthaí Eachtracha bunaíodh feachtas na hÉireann ar thrí mhórthéama: ‘Ionbhá’ nó Comhbhá, Comhpháirtíocht agus Neamhspleáchas. Grianghraf: Getty

Na Náisiún Aontaithe: Céard is fiú an bua is déanaí agus cén chumhacht a thagann leis?

Tionól Gaeilge UCD 2019: Papili Mahooana ó Ollscoil Johannesburg taobh amuigh de Theach Laighean. Grianghraf le caoinchead Tionól Gaeilge UCD/Rachel Crimes

Scoil Samhraidh UCD dírithe ar dhaoine fásta ar spéis leo an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach

Once the marks have been provided by all schools they will be subject to a process of national standardisation. Photograph: David Jones/PA Wire

Deadline extended last week to facilitate small number of schools who had not completed process

The Department of Education said the deadline was being extended to facilitate a “small number” of schools who have yet to fully complete the process.

Secondary schools now have until Monday evening to provide grades to Department of Education

Submission to council seeks wider footpaths and more cycle lanes on key routes in Dublin

The survey found that 74% of children were spending more time engaged in outdoor play than they were before schools closed. Photograph: Alexander Becher

Survey shows children spending more time playing outdoors than before pandemic

Most third-level institutions have said they will offer a blended approach to course delivery in the autumn. Photograph: Getty

Financial uncertainty as a result of unemployment crisis caused by Covid-19 impacts

Thuirling na mílte ar shráideanna na hArdcathrach agus ar shráideanna cathracha eile in Éirinn. Grianghraf: Dara Mac Dónaill / The Irish Times

Tá gá le cur-chuige ilghnéitheach eolaíoch agus dlíthiúil chun dul i ngleic leis an gciníochas

Some of the key areas students should be mindful of when learning online

“The use of smaller, bite-sized chunks of information for all alternative formats used makes it easier for learners to engage with the content.”

Consider live settings as a learning opportunity where you can also encourage discussion

As colleges and universities shut their doors, in came video conferencing, online quizzes, virtual learning platforms, specialised simulations, asynchronous and synchronous teaching. Photograph: iStock

The new student experience is likely to be substantially different from previous years as colleges adapt to social distancing meas(...)

Do you know what terms such as 'asynchronous learning' or 'blended learning' mean?

The coronavirus pandemic has already changed how we think about higher education. Photograph: iStock

Can digital courses match the traditional face-to-face classroom model?

The new MA in Art and the Environment, which will be run from Sherkin Island from September, will be taught using Oculus Rift, a virtual reality headset. Photograph: Catch Keeley.Salvage x.Sherkin Island 2018

A Cork-based programme shows how art can be taught at a time of social distancing

Máire Zepf: ‘Bhí suim agam i gcónaí sa scríbhneoireacht, ach thosaigh mé ag scríobh ‘do dhaoine eile’ thart faoi deich mbliana ó shin.’

Bhain an leabhar Nóinín gradam ‘Leabhar na Bliana’ amach ag na mórghradaim litríochta ‘KPMG Leabhair Pháistí Éireann’ le gairid. L(...)

Third-level institutions will plan for the day they can increase student presence on campus again. File photograph: Getty

Flexibility will be key as many college programmes shift to ‘blended’ delivery model

Students will have to familiarise themselves with using the virtual learning environment this year due to the increasing emphasis on social distancing caused by the Covid-19 virus.

Approach set to become the new norm for many courses as social restrictions disrupt traditional teaching model

 The council failed to implement a linguistic provision which was attached to An Bord Pleanála’s planning permission for a housing development, an inquiry found. Photograph: Joe O’Shaughnessy

Significant increase in number of complaints received by office of An Coimisinéir Teanga

Reáchtáladh agóid i mBaile Átha Cliath anuraidh chun aird a tharraingt ar chás Choláiste Lú. Grianghraf: Laura Hutton/The Irish Times

Éileamh ar scolaíocht lán-Ghaeilge ar an mbaile

Más fíor a rá go bhfuil fonn comhaontaithe ar cheannairí na trí pháirtí, ní gá go bhfuil an scéal céanna fíor faoina mbaill. Grianghraf: Dara Mac Dónaill/The Irish Times

Moltaí nach ndéanann ach aguisín de chúrsaí teanga agus Gaeltachta

The 2020 Leaving Cert exams are set to be cancelled and replaced with a “Plan B” in which students will be awarded grades based on their classwork Photograph: Dara Mac Dónaill/The Irish Times

Readers share their views on plans to cancel the 2020 Leaving Certificate in favour of predictive grading

More articles