Focloir

 

Focloir na seachtaine seo

bua - merit

deacracht- difficulty

foirfe - perfect

riomhphost - email

saonta - naive

titimeas - epilepsy