Focloir

 

Foclóir na seachtaine seo        

ábharachas - materialism;
anailís - analysis;
bochtaineacht - poverty;
cinnteacht - certainty;
daonnachas - humanism;
dochrach - harmful;
earráideach - erroneous;
éileamh - demand;
machnamhach - contemplative;
neamhspleách - independent;
saint - greed;
tionchar - influence