Focloir

 

Foclóir na seachtaine seo

athbhreithniú - review;
beartas - policy;
ceannasaí - controller;
dátheangach - bilingual;
earráid - mistake;
forbairt - development;
forógra - manifesto;
oidhreacht - heritage;
riachtanach - necessary;
saíocht - learning;
tacaíocht - support;
toghchán - election