Coiste úr Eaglaise

 

BHÍ CRUINNIÚ cinnbhliana ag Cumann Gaelach na hEaglaise roimh an Nollaig. Bunaíodh an cumann sa bhliain 1914 le húsáid na Gaeilge a leathnú in Eaglais na hÉireann.

Dúirt rúnaí an chumainn, Aonghus Dwane, go raibh "an-chuid déanta le roinnt blianta anuas" leis an Ghaeilge a chur chun tosaigh in Eaglais na hÉireann. Ba é cuspóir an choiste nua na himeachtaí fánacha Gaelacha a bhí ar siúl faoi láthair a tharraingt le chéile agus bunús níos láidre a chur leis an chlár oibre, a dúirt Dwane.

D'íoc 80 duine síntiús leis an chumann agus bheadh an coiste ag iarraidh baill nua a mhealladh. Dúirt Dwane go raibh "daoine nua le Gaeilge ag teacht chun cinn i gcónaí" agus b'ábhar dóchais é sin.

Bhí ionadaí amháin ó Thuaisceart Éireann, an tUrramach Eric Culbertson, ar an choiste nua agus bhí súil acu leanstan ar aghaidh le hobair trasteorann.

Go dtí seo, chum baill den Eaglais ábhar nua ceoil i nGaeilge; reachtáil siad scoil samhraidh; foilsíodh leabhar nua urnaí; bhí Dwane féin ag scríobh colún Gaeilge go rialta sa Church of Ireland Gazette agus bhí seirbhísí lán-Ghaeilge ar siúl gach aon choicís.

Tá eolas faoi imeachtaí Gaeilge Eaglais na hÉireann le fáil ag www.dublin.anglican.org/resources/seirbhis_as_gaeilge.php