Bua na cainte ag scoláirí óga

Craobh Chomórtas Díospóireachta an Phiarsaigh

Foireann Díospóireachta Ardscoil Mhuire, Béal Átha na Slua, Curaidh Shóisearacha na hÉireann: Caroline Ní Mhurchú, Lara Ní Chlumháin, Jane Ní Choirbín agus Bláthnaid Ní Chofaigh

Foireann Díospóireachta Ardscoil Mhuire, Béal Átha na Slua, Curaidh Shóisearacha na hÉireann: Caroline Ní Mhurchú, Lara Ní Chlumháin, Jane Ní Choirbín agus Bláthnaid Ní Chofaigh

Mon, Mar 24, 2014, 13:40

Tá daltaí Ardscoil Mhuire, Béal Átha na Slua, Co. na Gaillimhe, agus daltaí Mheánscoil Chnoc na Labhras, Luimneach, ag ceiliúradh bhua a gcainte tar éis gur bhain siad Craobh na hÉireann de Chomórtas an Phiarsaigh Gael Linn 2014. Bhí an ócáid, comórtas bliantúil, ar siúl i bPort Laoise Déardaoin seo caite agus bhí breis agus 150 foireann in iomaíocht i mbliana ó thosaigh an comórtas mí na Samhna seo caite.

Ba é an rún “Téimid thar fóir ag ceiliúradh na Féile Pádraig in Éirinn” faoi chaibidil sa chraobh shóisearach ag Meánscoil Chnoc Ainbhil, Baile na nGabhar, Co. Bhaile Átha Cliath; Ardscoil na Tríonóide, Baile Átha Í, Co. Chill Dara; Ardscoil Mhuire, Béal Átha na Slua, Co. na Gaillimhe agus Meánscoil na Trócaire, Trá Lí, Co. Chiarraí. Is iad foireann Ardscoil Mhuire, Béal Átha na Slua, a thug an chraobh leo sa deireadh – an chéad uair don scoil an bua a bhaint amach.

“Tá an rialtas lárnach ag glacadh an iomarca cumhachta chuige féin” a pléadh sa chraobh shinsearach. Meánscoil Chnoc na Labhras, Luimneach, a fuair an bua ar fhoirne ó Scoil Mhuire, Baile Átha Troim, Co. na Mí; Iarbhunscoil Mhá Nuad, Má Nuad, Co. Chill Dara agus ó Choláiste Pobail Átha Luain, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí.

Bhronn príomhfheidhmeannach Ghael-Linn, Antoine Ó Coileáin, buanchorn agus duais €1,000 ar na foirne buacacha agus duais €250 an fhoireann ar na foirne eile a bhí sa chraobh.