Suarez Set To Sink Saints » Luis Suarez 3

With 22 goals to his name this season it's hard to ignore Suarez this weekend.

With 22 goals to his name this season it’s hard to ignore Suarez this weekend.